הרשמה לשיחות מענה על שאלות לגבי הליך הרישום והקבלה למועמדים ממזרח ירושליםאישיות למגזר הערבי

On Wednesday, February 24, 2021