הרשמה להעברית- 'קשה, אבל הכי טוב'- למה? ולמה זה מתאים לך? מפגש הכרות עם האוניברסיטה

On Wednesday, February 24, 2021