תכנית רב תחומית

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 17:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/98572763425?pwd=QXZQWU5KeEJabi9ZK0ZITWJHTHlSdz09
מרצה: 
Prof. Arlette David, Mrs. Noam Avraham