תכנית רב תחומית

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 17:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/96134825874?pwd=ZUJYcTVwR3hzeDJhQnpiUWdmdjEzUT09
מרצה: 
Prof. Arlette David, Mrs. Noam Avraham