תוכנית משולבת כימיה - ביולוגיה

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 11:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/99536796909?pwd=UTBGdm5hdjBqalRjbDFrQ2hEZ0Z2QT09
מרצה: 
פרופ' נורמן מטאנס (ראש החוג מטעם כימיה), פרופ' דנה רייכמן (ראש החוג מטעם ביולוגיה), ד"ר אורלי אברהם (רכזת התוכנית), פרופ' מיכל גולדברג (ראש המגמה של המכון למדעי