תוכנית המצטיינים 'אמירים'

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 16:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/99304618773?pwd=S0RSMytyYWcvOVRPenVsL3BkWlNGZz09
מרצה: 
אלון זסלבר /אורן רם / נורית סאול