חטיבה לשמירת טבע וניהול שטחים פתוחים

shmyrt_tb_vnyhvl_shtkhym_ptvkhym.jpeg
תאריך: 
ד', 24/02/2021 13:30 עד 14:15
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/87802771087?pwd=eHFGWHJkdmRhQUs0SThvUkpDZjQ4UT09
מרצה: 
פרופ' ז'וזה גרינצוויג- ראש התוכנית לשמירת טבע וניהול שטחים פתוחים, דר' אפרת שפר- חוקרת בתחום האקולוגיה, זאב כהן- בוגר התוכנית
הקצב המהיר של תהליכי הפיתוח מגביר את חשיבותם של השטחים הפתוחים הנותרים לטבע ולאדם. לשטחים הפתוחים חשיבות כלכלית וחברתית בהיבטים של שימור על ערכי טבע ונוף, איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לטיולים ונופש פעיל. עולה הצורך למומחים בתחום זה שיסייעו בשימור, בהגנה ובפיתוח אקולוגי של שטחים פתוחים. מטרת התכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, בשילוב עם רכישת הכלים היישומיים הנחוצים בשימור ובשיקום הטבע, בדגש על חשיבות המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות שמורות הטבע, משרדים ממשלתיים להגנת הסביבה וחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.