פסיכוביולוגיה

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 12:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/93772378076?pwd=eWxVK2kwQjJaaEVLRVJHbUloK25Jdz09
מרצה: 
פרופ' ערן משורר (ראש החוג מטעם ביולוגיה), פרופ' שגיב שיפמן (ראש החוג מטעם ביולוגיה), פרופ' רז ירמיה (ראש החוג מטעם פסיכולוגיה), פרופ מיכל גולדברג (ראש המגמה של המכון למדעי החיים) גב' קרן דניאל (מזכירת ההוראה)