עבודה סוציאלית

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 10:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/9992731281
מרצה: 
ד"ר אבישי בניש - ראש תוכנית הבוגר, ד"ר עידית בליט כהן ראשת המגמה הקהילתית, אורי שגיא ושולי לוי