ספרות כללית והשוואתית וכתיבה יוצרת

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 13:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/96182779541?pwd=SFFQQndFSHJoZ09zUWMrWVcza3NrQT09
מרצה: 
דר' גור זק, גב' מיטל ביטון