מסלול טבע – הנדסה ומסלול רוח – חברה

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 10:00

מיקום: 
https://www.google.com/url?q=https://huji.zoom.us/j/92167201893?pwd%3DQk5UQ2RsMUo5Q1QwdnNxNkZtVkJQQT09&sa=D&ust=1588330886251000&usg=AOvVaw3K85zLeQ-3MyDNg6TCT3-X
מרצה: 
פרופ' נסים בן אריה, גב' שרון אבני ליברטי