מסלול טבע – הנדסה ומסלול רוח – חברה

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 16:00

מיקום: 
https://www.google.com/url?q=https://huji.zoom.us/j/96030000269?pwd%3DMTRPRE9ScldZTlNlcU1vNEVITUxHZz09&sa=D&ust=1588330886251000&usg=AOvVaw2W8cLAL-tMBCiaOaR69iGD
מרצה: 
פרופ' נסים בן אריה, גב' שרון אבני ליברטי