מלגות- סיוע כלכלי ומעורבות חברתית

כללי דיקנט
תאריך: 
ד', 24/02/2021 14:15 עד 15:00
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/83836221412?pwd=aExOKzBOay93akNMdnRKeEpLb09EQT09
מרצה: 
ילנה בירמן- מנהלת היחידה לסיוע כלכלי, יפעת כהן חדד- מנהלת היחידה למעורבות חברתית
מלגות סיוע
היחידה לסיוע כלכלי מעניקה מלגות על סמך מצב סוציו-אקונומי. המלגות מיועדות לסטודנטים המגיעים מרקע כלכלי מורכב ומאתגר כדי לסייע במימון הוצאות הלימודים.

סטודנט העומד בתנאי הזכאות למלגת סיוע, יקבל מלגה של 5,000 ₪ או של 4,500 ₪ בשנה. בנוסף היחידה מאתרת מתוך הפונים בבקשה למלגות סיוע סטודנטים המתאימים למלגות נוספות שמכסות את הוצאות שכר הלימוד ויותר, בהתאם לקריטריונים ולתנאים הספציפיים של תורמי המלגות כמו תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד.

מלגות מעורבות חברתית
היחידה למעורבות חברתית מציעה מגוון תכניות נושאות מלגה. כל התכניות מבוססות על שני עוגנים מרכזיים: למידה, ליבון ודיון בסוגיות חברתיות , לצד עשייה ופעילות בשטח המלווה במתן כלים ובמסגרת תומכת לאורך כל השנה. זאת מתוך אמונה כי יצירת תודעה חברתית והובלת שינוי מתרחשים בסביבה המקדמת חשיבה חברתית ביקורתית ומקנה ידע וכלים להתמודד עם פערים חברתיים ואתגרים המתעוררים בזירות בהם פועלות התכניות.
התכניות מכוונות לקהלי יעד מגוונים: נוער, נשים, מבוגרים, אוכלוסיות עם מגבלות ועוסקות במספר תחומי ליבה: הנגשת השכלה גבוהה, שפה, מגדר ופמיניזם, חונכות לימודית וחברתית, קידום בריאות ופיתוח מנהיגות.