מדע הדתות

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 11:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/8634849680
מרצה: 
ד"ר נפתלי משל- ראש החוג מירב פישר- מזכירת החוג ד"ר אביתר שולמן- חבר החוג ד"ר יונתן מוס- חבר החוג