מדעי הקוגניציה והמח

קוגניציה
תאריך: 
ד', 24/02/2021 15:00 עד 15:45
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/85885755964?pwd=cUFJQUZYMGJOWUJTdWUyMVpUUVh6Zz09
מרצה: 
גב' טל נהרי, יועצת בוגר. גב' גון ישי, המתאמת החוגית. גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג. פרופ' הילה יעקובסון, ראש החוג

כיצד אנו חושבים? מהן מגבלות הלמידה האנושית? מהם גבולות הזכרון? האם ניתן להשביח אותו? אנו מאמינים שהבנת המבנה הקוגניטיבי של האדם היא תוצר של אינטגרציה בין-תחומית. החוג למדעי הקוגניציה ייחודי בתפיסתו זו. בנוסף, התברך החוג בסטודנטים הלומדים בו, ראשית מבחינה פורמלית (חתך הקבלה הוא מהגבוהים באוניברסיטה) ושנית – במידת העניין והסקרנות שמאפיינת אותו. להיבט זה של איכות הסטודנטים יש השפעה גדולה על רמתם ואופיים של כל השיעורים הייחודיים הניתנים בחוג לקוגניציה.

במהלך המפגש תוכלו לשמוע על השילובים השונים עם קוגניציה ומוח, על תכנית הלימודים ועל האירועים החוגיים המיוחדים בחוג למדעי הקוגניציה והמוח.