מדעי החיים ותכנית מצטיינים אתגר מדעי החיים

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 10:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/93435467527?pwd=SXZHSTgwOVlPbTRHM1hDRDZYYTg3Zz09
מרצה: 
פרופ' עודד ליבנה (ראש המכון), פרופ' מיכל גולדברג (ראש המגמה) וקרן דניאל (מזכירת החוג)