מדור רישום וקבלה

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 12:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/99123489577?pwd=c0FTYjRhc2xBVEE1QTcyYU1UcG50QT09
567078 סיסמא
מרצה: 
שר וולנד/חדוה דניאלי