מדור רישום וקבלה

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 12:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/93526555594?pwd=L2NzTmhLVkF6SFUzK25PdGN5c0NsZz09
623778 סיסמא
מרצה: 
שר וולנד/חדוה דניאלי