לימודי התאטרון

לימודי התאטרון
תאריך: 
ד', 24/02/2021 12:45 עד 13:30
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/83977673483?pwd=aktWeWlsYUZSQ0h1eU0ybUdLR0NEQT09
מרצה: 
ד״ר אולגה לויטן, יועצת אקדמית, ד״ר סוזאנה פנדזיק, הדגש תאטרון יישומי, גב׳ אורלית קיסר, רכזת החוג ללימודי התאטרון, מר׳ מתן רובין - עוקב.

החוג שלנו משלב בין דיסציפלינות שונות ועולמות ידע מגוונים. אנו מציעים מפגש בין תיאוריה לפרקטיקה וכן מספק מבט היסטורי וגאוגרפי על התחום המרתק של אמנויות הבמה, לצד עיסוק ביצירה העכשווית בעולם, בארץ ובמיוחד בעיר ירושלים. הלימודים בתחום של תאטרון ופרפורמנס מעלים שאלות הנוגעות לזהות, מגדר ושפה, לצד שאלות הקשורות לאסתטיקה ולשפה אמנותית, כמו גם להקשרים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים של היצירה, היוצרים והקהל. בחוג שלנו יש החל משנה ב׳ לימודי הדגש (תאטרון יישומי, תאטרון יהודי ופרפורמנס במרחב הציבורי).

סרטונים ומצגות מיצירות סטודנטים בשנים עברו, שיחה עם מרצים.