לימודי אסיה

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 10:30

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/98414554309?pwd=VmNMQWM4L0NEbXpFbklVUGN1RTE1Zz09
מרצה: 
ראשת החוג: ד"ר אורנה נפתלי; מזכירת החוג: כנרת לוי