לימודי אסיה

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 17:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/95969713383?pwd=RHYyYVVUc2JOUGRabzFOTTY2blNvQT09
מרצה: 
ראשת החוג: ד"ר אורנה נפתלי; מזכירת החוג: כנרת לוי