לימודים קלאסיים

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 12:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/93890598618?pwd=RnloNVdZclVmZmhJSzZzbHdBUVFtUT09
מרצה: 
פרופ׳ דנה שלו, גב׳ מירב פישר