לימודים קלאסיים

לימודים קלאסיים
תאריך: 
ד', 24/02/2021 12:45 עד 13:30
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/89747363538?pwd=ZEc3clNYOVEvNmNTN2lBNk9MSjBXdz09
מרצה: 
נציגה לענייני תואר ראשון- פרופ' אנדריאה רוטשטיין

מתעניינים בעולם הקלאסי? מחפשים להתמחות בתחום? רוצים להכיר שפות עתיקות ומאתגרות? מבקשים השכלה לשמה? שואפים להבין טוב יותר כיצד בנויה ומתנהגת תרבות אנושית, בעבר ובהווה?

תחום הלימודים הקלאסיים עוסק בחקר העולם היווני והרומי על כל היבטיו: השפות, התרבות, הספרות, ההיסטוריה וההגות. במסגרת הלימודים בחוג רוכשים התלמידים מיומנות גבוהה בשפות היוונית והרומית והיכרות מעמיקה עם אוצרות הרוח של התרבות הקלאסית היוונית והרומית על כל רבדיה, וזאת מתוך מפגש בלתי-אמצעי עם יצירות המופת של הספרות הקלאסית, הטרגדיה והקומדיה, השירה, הפילוסופיה ההיסטוריוגרפיה והנאום בשפות המקור. כן נחשפים תלמידי החוג למגוון תחומי מחקר ומתודולוגיות מדעיות המכשירים אותם למחקר מתקדם. אנו מציעים קורסי בחירה הממוקדים במגוון יצירות מסוגות שונות, באמצעותן נחשפים התלמידים למכלול רחב של נושאים ותחומי מחקר: בלשנות, ביקורת הנוסח ותולדות ההשתמרות של הטקסט הקלאסי, ספרות וביקורת הספרות, היסטוריה, תולדות התאטרון והאמנות החזותית, מבנים חברתיים ומוסדות התרבות ועוד.

הלימודים בחוג מקנים הכשרה לקראת מחקר אקדמי בתחום הלימודים הקלאסיים עצמו, כמו גם בתחומים אחרים של חקר תרבות המערב ותרבויות משיקות, לצד יכולת חשיבה אנליטית, כלים להבנה מעמיקה של טקסטים בהקשריהם התרבותיים, וכישורי בחינה ביקורתית ורדיקלית של תפיסות עולם, דעות קדומות, נורמות ערכיות ודפוסי החשיבה המגבשים את עולמן התרבותי של חברות אנושיות בעבר כמו בהווה.

בתחילת המפגש נבקר וירטואלית במוזיאון הארכיאולוגי באתונה. הפסל והכתובת של פרסיקליה יעזרו לנו להכיר את תחום הלימודים הקלאסיים