יחסים בין-לאומיים

יחסים בין-לאומיים
תאריך: 
ד', 24/02/2021 12:45 עד 13:30
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/83738752098?pwd=SFJxWk5SditnNUI2S3I0anJoV2NFdz09
מרצה: 
פרופ' יורם הפטל- ראש המחלקה, ד"ר ליאור הרמן- מרצה ויועץ ב.א, שירלי לוקין- יועצת למועמדים חדשים
מטרת תוכנית הלימודים של המחלקה ליחסים בין-לאומיים היא להעניק את הכלים האנליטיים והידע הנחוץ על מנת להבין את המציאות המורכבת והמשתנה בזירה הפוליטית העולמית. מכלול הקורסים שאנו מציעים מתמודדים עם הסוגיות הבאות:
1. הכרת ההיסטוריה העשירה של התפתחותה ומאפייניה של המערכת הבין-לאומית.
2. הבנת ההיגיון של היחסים הבין-לאומיים באמצעות התיאוריות ומסגרות החשיבה של החוקרים המרכזיים בתחום. תיאוריות אלו בוחנות את היסודות הפוליטיים, הביטחוניים, הכלכליים, המשפטיים, התרבותיים והפסיכולוגיים של היחסים הבין-לאומיים.
3. היסטוריה ומאפיינים של מערכות אזוריות שונות ובמדיניות החוץ של מדינות מרכזיות במערכת.