המחלקה למדעי הקרקע והמים

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 10:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/6604882912
מרצה: 
פרופ' רוני וולך, פרופ' יעל מישאל, ד"ר נמרוד שוורץ.