היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 10:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/95579379615?pwd=c1NRcklBSHpyQnZIcjh2THJzTmNDQT09
מרצה: 
פרופ' אלי לדרהנדלר וגב' איריס נהרי