החוג ללימודי התאטרון

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 13:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/2089994696
מרצה: 
ד״ר דיאגו רוטמן (ראש החוג), אורלית קיסר (מזכירת החוג)