החוג לחינוך

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 11:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/8278027496
מרצה: 
פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנא, אושרה פנחסי, ד"ר טל גלעד