החוג לחינוך

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 16:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/8278027496
מרצה: 
פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנא, אושרה פנחסי, ד"ר טל גלעד