בית הספר לרפואה

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 13:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/99420323413?pwd=R1VTYXFUdlhETVlNR2R4dW5MU2I1UT09
מרצה: 
פרופ' שולה קצב, גב' דפנה רחובי