בית הספר לריפוי בעיסוק

תאריך: 
א', 10/05/2020 - 16:00

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/98804500868?pwd=L05rdmF2aGY4LzNsTXpKRUkrM1B1QT09
מרצה: 
פרופ' נעמי וינטראוב וד"ר דנית לנגר