ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

תאריך: 
ב', 11/05/2020 - 14:30

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/91077313178?pwd=RUliaGhSbWFPWHNYcEVkNGk4Q216Zz09
מרצה: 
פרופ' יוסי גרפינקל ירצה. ישתתפו עוד מרצים מהחוג: ד"ר אורית פלג-ברקת, פרופ' אורי גבאי, פרופ' ליאור גרוסמן, ד"ר נעמה יהלום מאק.