אינטרנט וחברה

yntrnt_khbrh.jpeg
תאריך: 
ד', 24/02/2021 12:00 עד 12:45
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/89497732522?pwd=VDVrcWpMTGppd2Y2ZHlMalM3VXo1dz09
מרצה: 
פרופ׳ קתרינה ליגת, ראש החוג אינטרנט וחברה ורותם יוסף, רכזת החוג
מטרת תכנית המצטיינים "אינטרנט וחברה" היא להכשיר את המנהיגים, המנהלים ואנשי הטכנולוגיה של העתיד. בעולם בו הטכנולוגיה והחברה משולבים זה בזה, הסטודנטים שלנו הם מובילי המדיניות והתעשייה, אלה שיסייעו לעצב את המדיה הדיגיטלית, תוך הבנה עמוקה של הפוטנציאל החברתי הגלום בה. במהלך הלימודים, ירכשו הסטודנטים ידע נרחב במגוון נושאים – טכנולוגיים, אנליטיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים ואתיים. ידע זה יבסס הבנה מעמיקה וכוללת של התמורות בעולם הטכנולוגיה, התקשורת, והרשתות של השנים האחרונות. לצד הידע התאורטי, יושם בתכנית דגש על פיתוח כלים וחיבור לעולם המעשה.