אם אין לארוע את הלינק להרשמה על כותרת הארוע להגיע לרישום