כאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסט

כאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסט

כאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסט

כאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסטכאן יהיה טקסט

למידע על המפגש והרשמה >>

 • הפקולטה למדעי החברה
 • הפקולטה לרפואה
 • ביה"ס לחינוך
 • מכינה אוניברסיטאית
 • ביה"ס למנהל עסקים
 • ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב
 • הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה
 • מנהל סטודנטים
 • ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
 • הפקולטה למדעי הרוח
 • הפקולטה למשפטים ולקרימינולוגיה
 • הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע